Fibonaccijevo zaporedje je zaporedje, kjer je od tretjega člena naprej vsak člen vsota prejšnjih dveh 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, …

 

Znaka plus in minus so uporabljali že v petnajstem stoletju.

 

Ali ste vedeli, da je število deljivo s številom 3, če je seštevek posameznih številk tega števila deljiv s 3.